Ash Wednesday Liturgy of the Word with Blessing and Imposition of Ashes


Ash Wednesday Liturgy of the Word with Blessing and Imposition of Ashes

Ash Wednesday Liturgy of the Word with Blessing and Imposition of Ashes
Loading Map….
 • 02/17/2021
 • 9:30 am – 5:30 pm
 • St. Thomas More Catholic Church
  1450 South Melrose Drive
  Oceanside, CA 92056

Ash Wednesday Liturgy of the Word with Blessing and Imposition of Ashes

in Church

 • 9:30am (English)
 • Noon (English)
 • 3:00pm (Vietnamese)  –  CANCELLED*
 • 4:30pm (English)

*Nghi Thức Xức Tro tiếng Việt lúc 3:00 PM đã bị bãi bỏ. Xin quý ông bà và anh chị em ghi danh tham dự Nghi Thức Xức Tro tiếng Mỹ lúc 9:00 AM, hoặc 12:00 PM, hoặc 4:30 PM