Ash Wednesday Liturgy of the Word with Blessing and Imposition of Ashes

Ash Wednesday Liturgy of the Word with Blessing and Imposition of Ashes
Loading Map....
 • 02/17/2021
 • 9:30 am - 5:30 pm
 • St. Thomas More Catholic Church
  1450 South Melrose Drive
  Oceanside, CA 92056

Ash Wednesday Liturgy of the Word with Blessing and Imposition of Ashes

in Church

 • 9:30am (English)
 • Noon (English)
 • 3:00pm (Vietnamese)  –  CANCELLED*
 • 4:30pm (English)

*Nghi Thức Xức Tro tiếng Việt lúc 3:00 PM đã bị bãi bỏ. Xin quý ông bà và anh chị em ghi danh tham dự Nghi Thức Xức Tro tiếng Mỹ lúc 9:00 AM, hoặc 12:00 PM, hoặc 4:30 PM