Stations of the Cross (Vietnamese)


Stations of the Cross (Vietnamese)

Stations of the Cross (Vietnamese)
Loading Map….
  • 03/11/2019
  • 7:00 pm – 8:00 pm
  • St. Thomas More Catholic Church
    1450 South Melrose Drive
    Oceanside, CA 92056

Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu