A Word from the Pastor | Đôi lời của Cha Chánh Xứ


A Word from the Pastor

Merry Christmas to everyone! It is so good to celebrate together the birth of our salvation!

If you are a visitor, I invite you to join us on a regular basis. We are a warm and welcoming community committed to proclaiming God’s love in Christ. We have seen it change lives, including our own. 

Our regular weekend Mass schedule is:

 Saturday, 5:00pm (English)

 Sunday, 8:30am (English)

 Sunday, 10:30am (English)

 Sunday, 1:00pm (Vietnamese).

Come join us and help to make all our lives richer!

Many blessings,

Fr. Brent

Đôi lời của Cha Chánh Xứ

Tôi xin gửi lời Chúc Mừng Giáng Sinh đến quý ông bà và anh chị em! Thật là tốt lành được cùng nhau mừng ngày ra đời của ơn cứu rỗi!

Nếu quý ông bà và anh chị em là một vị khách, tôi mời gọi quý vị tham gia với chúng tôi thường xuyên hơn. Chúng tôi là một cộng đoàn nồng nàn và hiếu khách, cam kết loan truyền tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Chúng tôi đã thấy nó thay đổi đời sống, bao gồm cả đời sống của chúng tôi.

Chương trình Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần:

 Thứ Bảy lúc 5:00 chiều,

 Chúa Nhật lúc 8:30 sáng,

 Chúa Nhật lúc 10:30 sáng, và

 Chúa Nhật lúc 1:00 chiều (tiếng Việt).

Hãy đến cùng tham gia với chúng tôi và góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú hơn!

Xin Chúa chúc lành,

LM Brent