Epiphany Quiz Answers


Epiphany Quiz Answers

 1. How many Wise Men (Magi) visited Joseph, Jesus and Mary in Bethlehem?

Nobody knows. The tradition that there were three arises from the three gifts that were given to the Holy Family.

 

 1. Which King of Israel wanted to kill the baby who would grow to become the Messiah?

Herod. Caesar Augustus was the chief of the Roman state. Quirinius was the Roman governor of Syria. Flavius Josephus was the Jewish historian who chronicled Herod’s reign.

 

 1. Who wrote the text of the Epiphany carol “We Three Kings of Orient Are”?

John Henry Hopkins Jr. The Rev. John H. Hopkins, an Episcopal priest, wrote the text of this hymn in 1857 for a Christmas pageant at the General Theological Seminary in New York City. Phillips Brooks, also an Episcopal priest, wrote the text to “O Little Town of Bethlehem” in 1865. Charles Wesley, the brother of John Wesley, wrote the text to “Hark! The Herald Angels Sing” in (about) 1739. Father Josef Mohr wrote the text to “Stille Nacht” (“Silent Night”) in 1816.

 

 1. The story of the visit of the Wise Men (Magi) appears in the Gospel according to whom?

Matthew. Mark begins his Gospel with John the Baptist and the baptism of Jesus. Luke jumps from the Nativity to when Jesus was twelve years old. John begins before the creation of the earth and then recounts Jesus’ adult ministry.

 

 1. Which of the following is not a kind of Three Kings Cake?

Kulitch. La Rosca de Reyes is the Mexican Three Kings Cake. Galette des Rois is the French Three Kings Cake. Dreikonigskuchen is the German Three Kings Cake. Kulitch is a Russian Easter Cake.

 

 1. Whose poem “The Journey of the Magi” begins “A cold coming we had of it, just the worst time of the year for a journey, and such a long journey”?

T.S. Eliot. William Butler Yeats wrote a short poem called “The Magi”. O. Henry wrote a short story entitled “The Gif of the Magi”. Henry Wadsworth Longfellow wrote a Christmas poem named “The Three Kings”.

 

 1. What is the origin and meaning of the word “epiphany”?

From the Greek, meaning “to show forth”. The Greek components are epi- (meaning “on” or “to”) and –phainein (meaning “to show”.

 

 1. What are/were the three traditional names assigned to the Wise Men (Magi)?

Caspar, Melchior and Balthasar. Huey, Dewey, and Louie are Donald Duck’s nephews. Peter, Paul and James are all apostles. Shadrach, Meshach and Abednego were the three young Hebrew men cast into the fiery furnace by King Nebuchadnezzar (Daniel 3:1-29.

 

 1. “The Adoration of the Magi” was commissioned in the late 15th century as an altarpiece for the Augustinian monks of San Donato a Scopeto in Florence. It was unfinished and now hangs in the Uffizi Gallery in Florence. Who painted it?

Leonardo da Vinci. Andrea del Verrocchio was Leonardo’s master and teacher. Sandro Botticelli painted “The Adoration of the Magi” for Santa Maria Novella in (about) 1476. Fra Angelico and Fra Filippo Lippi collaborated to produce a round (tondo) painting of the “The Adoration of the Magi” in the 1400’s.

 

 1. What is myrrh?

The dried sap of an African tree used anciently in embalming ointments and burned at funerals.

 

 

Trả Lời Câu Đố Epiphany

 1. Có bao nhiêu vị Đạo Sĩ đến thăm thánh Giuse, Chúa Giê-su và mẹ Maria tại Bê-lem?

Không ai biết. Truyền tụng về ba vị dựa vào ba tặng vật trao cho Thánh Gia Thất.

 

 1. Vị vua Do Thái nào muốn giết hài nhi mà lớn lên sẽ là Đấng Cứu Thế?

Vua Hê-rô-đê. Au-gút-tô là hoàng đế La Mã. Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Flavius Josephus là một sử gia Do Thái người ghi chép các sự kiện trong triều đại Hê-rô-đê.

 

 1. Ai đã viết lời bài hát “Chúng Ta Là Ba Vua Phương Đông”

John Henry Hopkins Jr. Rev. John H. Hopkins, một linh mục (đạo) Episcopal, viết lời cho bài hát này vào năm 1857 trong một cuộc thi vào mùa Giáng Sinh tại Đại Chủng Viện Thần Học Tổng Hợp ở thành phố New York. Phillips Brooks, cũng là một linh mục (đạo) Episcopal, đã viết lời cho bài “O Little Town of Bethlehem” vào năm 1865. Charles Wesley, em trai của John Wesley, thì viết lời cho bài “Hark! The Herald Angels Sing” vào (khoảng) năm 1739. Cha Josef Mohr thì viết lời cho bài “Stille Nacht” (“Đêm Thánh Vô Cùng”) vào năm 1816.

  

 1. Câu chuyện về chuyến viếng thăm của các nhà Đạo Sĩ xuất hiện trong Phúc Âm của thánh sử nào?

Thánh Mát-thêu. Thánh Mác-cô bắt đầu cuốn phúc âm của ngài với Gio-an Tẩy Giả và việc Chúa Giê-su chịu phép rửa. Thánh Lu-ca thì nhảy từ Chúa sinh ra tới Chúa Giê-su 12 tuổi. Thánh Gio-an bắt đầu (với) trước khi tạo dựng trái đất và rồi tiếp đến là sứ vụ của Chúa Giê-su.

 

 1. Bánh gì dưới đây không phải là Bánh Ba Vua (Three Kings Cake)?

Kulitch. La Rosca de Reyes là Bánh Ba Vua Mễ Tây Cơ. Galette des Rois là Bánh Ba Vua Pháp. Dreikonigskuchen là Bánh Ba Vua Đức. Kulitch là Bánh Phục Sinh Nga.

 

 1. Ai là tác giả bài thơ “The Journey of the Magi” bắt đầu bằng câu “A cold coming we had of it, just the worst time of the year for a journey, and such a long journey”?

T.S. Eliot. William Butler Yeats sáng tác bài thơ “The Magi”. O. Henry viết một truyện ngắn có tên “The Gift of the Magi”. Henry Wadsworth Longfellow sáng tác một bài thơ Giáng Sinh có tên “The Three Kings”.

 

 1. Nguồn gốc và ý nghĩa của từ “epiphany”?

Từ tiếng Hy lạp, có nghĩa là “tỏ ra”. Trong tiếng Hy-lạp epi (có nghĩa là “trên” hay “để”) và phainein (nghĩa là “tỏ ra”.

 

 1. Ba tên gì được dùng để gán cho các nhà Đạo Sĩ?

Caspar, Melchior and Balthasar. Huey, Dewey, and Louie là các cháu của Donald Duck (truyên hoạt. Phê-rô, Phao-lô, và Gia-cô-bê là các tông đồ. Shadrach, Meshach and Abednego là ba chàng trai trẻ bị ném vào lò lửa bởi vua Nebuchadnezzar (Đa-ni-en 3:1-29)

 

 1. Vào cuối thế kỷ thứ 15, bức tranh “The Adoration of the Magi” được ủy thác cho các thầy Dòng Augustine của San Donato a Scopeto ở Florence như một bức trang trí sau bàn thờ. Bức tranh này chưa được vẽ xong và hiện được trưng bày tại viện Uffizi ở Florence. Ai vẽ bức tranh này?

Leonardo da Vinci. Andrea del Verrocchio là bậc thầy và (cũng) là thầy của Leonardo. Sandro Botticelli vẽ bức “The Adoration of the Magi” cho bà Santa Maria Novella vào (khoảng) năm 1476. Fra Angelico and Fra Filippo Lippi đồng sáng tác bức tranh (hình tròn – tondo) “The Adoration of the Magi” vào niên kỉ 1400.

 

 1. Myrrh là gì?

Là loại nhựa khô của một cây ở châu Phi được dùng từ xa xưa trong việc ướp xác và đốt trong các đám tang.