Faith Is… / Đức Tin là…


Faith Is…

In these difficult times in the world and in the church, our faith, and the living out of our faith, is more important than ever. I share with you my favorite definitions of faith as well as my own definition.

 

To have faith is to trust yourself to the water. When you swim you don’t grab hold of the water, because if you do you will sink and drown. Instead you relax, and float.

Alan Watts

 

Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark.

Rabindranath Tagore

 

Faith is not the knowledge of what the mystery of the Universe is, but the conviction that there is a mystery, and that it is greater than us.

Rabbi David Wolpe

 

Faith is the energy to keep putting one foot in front of the other and helping you to do the best you can, one day at a time, when everything seems wrong, worthless, useless, and life has no meaning.

Because of faith you know that sooner or later, you will walk out of that nightmare, and life will have meaning again. And each time that you experience that nightmare, you become stronger and you become more patient, because you know that the nightmare will end, and you know, in your gut you really know, that the Light will once again reappear.

Rev. Michael Ratajczak

 

 

Đức Tin là…

Trong thời buổi khó khăn trên thế giới và trong giáo hội hiện nay, đức tin, và việc sống đức tin của chúng ta, quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi xin chia sẻ với anh chị em những định nghĩa về đức tin mà tôi thích và cả định nghĩa của riêng tôi.

 

Có đức tin là tin vào chính mình khi xuống nước. Khi bạn bơi bạn không nắm lấy nước, bởi vì nếu làm như vậy bạn sẽ chìm và chết đuối. Thay vào đấy bạn thư giãn, và thả nổi.

—Alan Watts

 

Đức tin là chú chim cảm nhận được ánh sáng khi bình mình vẫn còn trong bóng tối.

—Rabindranath Tagore

 

Đức tin không phải là sự hiểu biết điều bí ẩn của vũ trụ là gì, nhưng là sự xác quyết rằng có một điều bí ẩn và rằng nó vĩ đại hơn chúng ta.

—Giáo sĩ David Wolpe

 

Đức tin là nghị lực để đặt chân này trước chân kia và giúp bạn làm được cái tốt nhất bạn có thể làm, từng ngày một, khi mọi thứ xem ra không đúng, vô giá trị, vô ích, và cuộc sống không còn ý nghĩa.

Vì có đức tin bạn biết rằng sớm hay muộn, bạn sẽ thoát ra khỏi cơn ác mộng đó, và cuộc sống sẽ có ý nghĩa trở lại. Và mỗi lần bạn trải qua cơn ác mộng đó, bạn trở nên mạnh mẽ hơn và bạn trở nên kiên nhẫn hơn, bởi vì bạn biết rằng cơn ác mộng rồi sẽ qua đi, và bạn biết, tự đáy lòng bạn thực sự biết, rằng Ánh Sáng sẽ một lần nữa tái xuất hiện.

—Linh Mục Michael Ratajczak