Faith is… (Part Four) | Đức Tin là… (Phần 4)


Faith is… (Part Four)

Three years ago, I asked Parishioners to share with me what faith meant to them. I received many responses. And I shared their responses with the Parish.

In these days of the Pandemic and social unrest in our Nation, this is a good time to once again reflect on Faith.

For the next few weeks, I will share with you what they shared with me.

As we journey through life’s “valley of tears,” our trials will burden our faith. Our Christian faith may be like a trickle of water in a stream during a drought or as abundant in the deepest lake. Without water, we will not survive; the same with “faith.” If we lose all faith in our God, our spiritual life will perish and eternity in heaven will escape us.

—Nicholas Haproff

 

Faith is believing the most important thing is love. If you have heart, you have faith. Love is given to us to give to one another.

—Diane Pal

 

To me faith means joy and happiness. There is a strong attraction to the Church that I never could have imagined. It is helping shape my life for the better. I also love the truth that it provides for the challenging issues that we face in this world.

—Erik Acheff

 

Faith is “the wind beneath my wings”. It guides my steps in daily life and gives me an anchor when the storms hit. “Faith is the bird who feels the dawn and begins to sing while the night is still dark.” It implies action, and I think that is what my faith also does for me.

—Nancy Lansdowne

 

The mustard seed of faith is “waiting.” Waiting is an important function. It give you time to communicate with Jesus. It places you in a peaceful spirit. It helps you to adjust to God’s timing and harmonies. It tests your faith. Too often we require instant reward. Waiting helps us to see other’s needs and wants. Waiting can open our hearts to what God sees in the future. The future no matter how impossible becomes probable and possible. The more God can tune us to His desires the greater our faith and love for God becomes. The better we can see introspectively into others to see the God we love in others and for God to share His love with us. The “me” must diminish so He can grow in our hearts. Waiting is very important, and it all comes from a mustard see of Faith. Remember, God’s timing is always perfect!

—Jerry Peralta

 

 

Đức Tin là… (Phần 4)

Ba năm trước, tôi có yêu cầu các giáo dân chia sẻ với tôi đức tin có nghĩa gì với họ. Tôi đã nhận được nhiều câu trả lời. Và tôi đã chia sẻ câu trả lời của họ với giáo xứ.

Trong những ngày Đại Dịch và bất ổn xã hội tại Đất Nước của chúng ta, đây là một dịp tốt để một lần nữa suy gẫm về Đức Tin.

Trong vài tuần tới, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em những gì họ đã chia sẻ với tôi.

Khi chúng ta đi qua “thung lũng nước mắt” của cuộc đời, những nỗi gian nan sẽ đè nặng lên Đức Tin của chúng ta. Đức Tin Kitô giáo của chúng ta có thể giống như một lạch nước nhỏ trong dòng suối vào kỳ hạn hán hoặc chan chứa trong biển hồ sâu thẳm nhất. Không có nước, chúng ta sẽ không tồn tại; với Đức Tin cũng vậy. Nếu chúng ta mất hết niềm tin vào Thiên Chúa, đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ hư mất và cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng sẽ vuột khỏi chúng ta.

—Nicholas Haproff

 

Đức tin là tin điều quan trọng nhất là tình yêu. Nếu bạn có trái tim, bạn có đức tin. Tình yêu được trao ban cho chúng ta để trao lại cho nhau.

Diane Pal

 

Đối với tôi đức tin có nghĩa là niềm vui và hạnh phúc. Nó có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với Nhà thờ mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nó giúp tôi định hình cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tôi cũng yêu mến sự thật mà nó cung cấp để đối phó những vấn nạn mà chúng ta phải đối diện ở thế gian này.

—Erik Acheff

 

Đức tin là “ngọn gió dưới đôi cánh của tôi “. Nó hướng dẫn những bước đi của tôi trong cuộc sống hàng ngày và là mỏ neo cho tôi khi bão tố ập đến. “Đức tin là con chim cảm nhận được bình minh và bắt đầu cất tiếng hót trong khi đêm vẫn còn tăm tối.” Nó ngụ ý hành động và tôi nghĩ đó là điều mà đức tin của tôi cũng làm cho tôi.

Nancy Lansdowne

 

Hạt cải của đức tin là “chờ đợi.” Chờ đợi đóng một chức năng quan trọng. Nó cho bạn thời gian để đối thoại với Chúa Giêsu. Nó đặt bạn vào một tinh thần bình yên. Nó giúp bạn điều chỉnh lại để phù hợp với thời gian và sự hài hòa của Thiên Chúa. Nó kiểm tra đức tin của bạn. Chúng ta thường hay đòi hỏi phần thưởng ngay lập tức. Chờ đợi giúp chúng ta thấy được những nhu cầu và những mong muốn của người khác. Sự chờ đợi có thể mở lòng chúng ta ra cho những gì Chúa thấy trong tương lai. Tương lai dù bất khả thi đến đâu cũng trở nên khả thi và có thể xảy ra. Thiên Chúa càng uốn nắn chúng ta theo lòng mong ước của Ngài bao nhiêu thì đức tin và tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa càng trở lên lớn hơn bấy nhiêu. Chúng ta càng thấy rõ hơn tự nội tâm vào trong người khác để thấy Thiên Chúa mà chúng ta yêu thương trong người khác và để Thiên Chúa chia sẻ tình yêu của Ngài với chúng ta. Cái “tôi” phải hạ xuống để Ngài có thể lớn lên trong lòng chúng ta. Chờ đợi rất quan trọng, và tất cả đều bắt nguồn từ hạt cải của Đức Tin. Hãy nhớ rằng thời gian của Thiên Chúa luôn hoàn hảo!

—Jerry Peralta