Faith Is …


Faith Is…

In these difficult times in the world and in the church, our faith, and the living out of our faith, is more important than ever. I share with you my favorite definitions of faith as well as my own definition.

To have faith is to trust yourself to the water. When you swim you don’t grab hold of the water, because if you do you will sink and drown. Instead you relax, and float.

—Alan Watts

Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark.

—Rabindranath Tagore

Faith is not the knowledge of what the mystery of the Universe is, but the conviction that there is a mystery, and that it is greater than us.

—Rabbi David Wolpe

Faith is the energy to keep putting one foot in front of the other and helping you to do the best you can, one day at a time, when everything seems wrong, worthless, useless, and life has no meaning.

Because of faith you know that sooner or later, you will walk out of that nightmare, and life will have meaning again. And each time that you experience that nightmare, you become stronger and you become more patient, because you know that the nightmare will end, and you know, in your gut you really know, that the Light will once again reappear.”

—Rev. Michael Ratajczak

 

 

 

Đức tin là

Trong những thời điểm khó khăn trên thế giới và trong nhà thờ, đức tin và việc sống đức tin của chúng ta, quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi xin chia sẻ với ÔBACE những định nghĩa về đức tin được nhiều người ưa thích cũng như định nghĩa của riêng tôi.

Để có niềm tin là tin tưởng chính mình vào nước. Khi mình bơi, mình không nắm lấy nước, vì nếu làm thế mình sẽ bị chìm và chết đuối. Thay vào đấy mình thư giãn, và sẽ nổi.

—Alan Watts

Đức tin là con chim nhận thấy ánh sáng khi bình minh còn trong bóng tối.

—Tagind Rabathranath

Đức tin không phải là sự hiểu biết về sự huyền bí của vũ trụ là gì, mà là niềm tin rằng có một sự huyền bí, và nó lớn hơn chúng ta.

—Giáo sĩ Do Thái David Wolpe

Đức tin là năng lượng để giữ chân nọ trước chân kia và nó giúp mình làm điều tốt nhất mình có thể làm, từng ngày một, khi mọi sự xem ra không còn đúng, không còn giá trị, vô dụng và cuộc sống không còn ý nghĩa.

Nhờ đức tin mà mình biết rằng sớm muộn gì, mình cũng sẽ thoát ra khỏi cơn ác mộng đó và cuộc sống sẽ có ý nghĩa trở lại. Và mỗi lần mình trải qua cơn ác mộng ấy, mình trở nên mạnh mẽ hơn và trở nên kiên nhẫn hơn, bởi vì mình biết rằng cơn ác mộng rồi cũng sẽ hết, và mình biết, tự đáy lòng, mình thực sự biết rằng Ngôi Lời một lần nữa sẽ trở lại.

– Linh Mục Michael Ratajczak