For a Holy Heart


For a Holy Heart

I share with you a prayer written by St. Thomas More:

Lord, grant me a holy heart
that sees what is always fine and pure
and is not frightened at the sight of sin
but creates order wherever it goes.

Grant me a heart that knows nothing
of boredom, weeping, and sighing.

Let me not be too concerned with the bothersome thing
I call “myself.”

Lord, give me a sense of humor
and I will find happiness in life
and profit for others.

Amen!\

 

Cho con có một trái tim
Thánh Thiện

Tôi xin chia sẻ cùng anh chị em lời cầu nguyện của Thánh Thomas More:

Lạy Chúa, xin cho con có một trái tim thánh thiện
để luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp và tinh khiết
và không sợ hãi khi phải đối diện những điều tội lỗi
nhưng tạo ra được ổn định những nơi nó đến.

Xin cho con có một trái tim
không biết
buồn chán, khóc lóc và thở than.

Xin đừng để con quá quan tâm đến những điều phiền hà
bản thân.

Lạy Chúa, xin cho con có tính vui tươi hóm hỉnh
để con tìm được hạnh phúc trong
cuộc sống
và đem lại những lợi ích cho anh chị em con.

Amen!