For a Holy Heart | Cho Một Trái Tim Thánh Thiện


For a Holy Heart

I share with you a prayer written by St. Thomas More. May it provide a bit of strength in these challenging and demanding days of the pandemic:

Lord, grant me a holy heart
that sees what is always fine and pure
and is not frightened at the sight of sin
but creates order wherever it goes.

Grant me a heart that knows nothing
of boredom, weeping, and sighing.

Let me not be too concerned with
the bothersome thing
I call “myself.”

Lord, give me a sense of humor
and I will find happiness in life
and profit for others.

Amen!

 

Cho Một Trái Tim Thánh Thiện

Tôi xin chia sẻ cùng quý ông bà và anh chị em lời cầu nguyện của St. Thomas More. Mong rằng nó sẽ thêm sức cho chúng ta trong những ngày khó khăn và đầy thử thách của mùa Đại Dịch này:

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái
tim thánh thiện
thấy điều tốt đẹp và tinh khiết
và không sợ hãi khi thấy tội lỗi
nhưng tạo ổn định mọi nơi nó đến.

Xin ban cho con một trái tim không biết
buồn chán, than khóc và thở dài.

Xin đừng để con quá quan tâm
đến những điều khó chịu
con gọi là “bản thân mình.”

Lạy Chúa, xin cho con có óc khôi hài.
và con sẽ tìm được hạnh phúc cuộc đời
và lợi ích cho anh chị em con.

Amen!