#iGIVECATHOLIC


Go to #iGIVECATHOLIC for STM

#iGIVECATHOLIC

I am happy to announce St. Thomas More’s partnership with #iGiveCatholic.

Now in its fourth year, the #iGiveCatholic Giving Day is celebrated annually on the Tuesday after Thanksgiving Day (#Giving Tuesday), a global day dedicated to giving back.

#GivingTuesday is an annual day of giving fueled by the power of social media and collaboration. Celebrated on the Tuesday following Thanksgiving and widely recognized shopping events Black Friday and Cyber Monday, #GivingTuesday kicks off the charitable season, when many focus on their holiday and end of year giving.

#iGiveCatholic is a 24-hour online giving event to be held this year on Tuesday, November 27 from 12:00am to 11:59pm CST.

Everyone will have the opportunity to go online and make a gift to St. Thomas More Parish.

In making this gift, you are supporting this Parish and its organizations that have and continue to shape your soul!

As I indicated in all my homilies on the weekend of September 22-23, STM is facing financial difficulties, and we need an increase in the Offertory Collection if we are to maintain all our ministries.

The Finance Council is being pro-active, and we are looking at a variety of ways in which we will decrease spending. It was my desire and hope that this proposed decreased spending would not necessitate staff cuts, but it will include that if our donations do not increase.

I am asking that everyone, in light of our present situation, go “over and above” and make this one-time special gift to our Parish on #GivingTuesday. As always, your generosity is most appreciated!

On #Giving Tuesday, go online to #iGiveCatholic and make that gift of love to support STM which has and continues to shape our souls!

Go To: https://tinyurl.com/stmoside  and click on “donate”

Thank You!

 

#iGIVECATHOLIC

Tôi vui mừng thông báo cùng quý ông bà và anh chị em về sự hợp tác giữa Giáo Xứ St. Thomas More và #iGiveCatholic.

Năm nay là năm thứ tư, Ngày Tặng Quà #iGiveCatholic được tổ chức hằng năm vào thứ Ba sau Lễ Tạ Ơn (còn được gọi là #Giving Tuesday), là một ngày toàn thế giới dành riêng cho việc đóng góp trở lại (cho giáo hội/xã hội).

#GivingTuesday là ngày hằng năm dành cho việc tặng quà được cổ động mạnh mẽ bởi truyền thông xã hội. Được tổ chức vào thứ Ba sau Lễ Tạ Ơn, sau ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday) và sau Thứ Hai Mạng (Cyber Monday), #GivingTuesday là ngày bắt đầu của mùa từ thiện, khi mà nhiều người chú tâm vào việc quà cáp cho những ngày Lễ cuối năm.

#iGiveCatholic là một dịp để tặng quà trực tuyến suốt 24 giờ, được tổ chức trong năm nay vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 11 từ 12:00 sáng đến 11:59 tối theo giờ CST (giờ miền Trung nước Mỹ).

Mọi người sẽ có cơ hội trao tặng quà trực tuyến cho Giáo xứ St. Thomas More.

Khi trao tặng món quà này là quý ông bà và anh chị em đang giúp cho Giáo Xứ, mà những cơ cấu của nó đã và đang tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng đời sống đức tin của mình!

Như tôi đã từng đề cập trong các bài giảng vào ngày 22 và 23 tháng 9 vừa qua, STM đang gặp những khó khăn về tài chánh, và chúng ta cần đóng góp nhiều hơn nếu chúng ta muốn duy trì tất cả các ban ngành hiện có.

Ban Tài Chánh đang tích cực xem xét các khía cạnh khác nhau để cắt giảm chi tiêu. Đó là điều mong ước của tôi và hy vọng rằng đề nghị cắt giảm chi tiêu này không nhất thiết phải cắt giảm nhân viên, nhưng nó sẽ không tránh khỏi nếu phần đóng góp của quý ông bà và anh chị em không gia tăng.

Tôi kêu gọi tất cả mọi người, hãy cố gắng vượt-qua và vượt-trên thực trang của mình và hãy cho giáo xứ chúng ta món quà đăc biệt (một lần) trong ngày #GivingTuesday năm nay. Cám ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em.

Vào ngày #GivingTuesday năm nay, hãy truy cập trực tuyến trang mạng #iGivingCatholic và cho một món quà với tình yêu thương để hỗ trợ giáo xứ STM nơi đã và đang tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng đời sống đức tin của mình!

Xin hãy truy cập tại: https://tinyurl.com/stmoside và nhấn vào “donate”

Xin cám ơn quý ông bà và anh chị em!