No Excuse Sunday – April 14, 2019


No Excuse Sunday

To make it possible for everyone to attend Mass next Sunday, St. Thomas More Catholic Church is declaring that Easter Sunday will be designated as “No Excuse Sunday.”

Cots will be placed in the back of the church for those who say, “Sunday is my only day to sleep late.”

There will be a special section with lounge pews and recliners for those who think our chairs are too hard and uncomfortable.

Eye drops will be available for those with tired eyes from the glare of late night Saturday TV programs.

We will have steel helmets for those who say, “The roof would cave in if I ever came to Church.”

Blankets will be furnished for those who think that the Church’s air-conditioning is set too low.

Fans will be given to those who say it is too hot and stuffy.

Scorecards will be distrbuted to those who wish to keep record of the hypocrites present.

Relatives and friends will be in attendance for those who can’t go to Church and cook dinner too.

Our Hospitality Ministers will pass around “Stamp Out Stewardship” buttons for those who are weary of being asked for money.

One area of the Church will be devoted to trees and grass for those who prefer to seek God in nature.

Doctors and nurses will be in attendance for those who plan to be sick on Sunday.

The sanctuary will be decorated with poinsettias and Easter lilies for those who have never seen the church without them.

We will provide hearing aids for those who can’t hear the preacher and cotton for those who can.

If you have any other suggestions, please contact a representative of the “No Excuse Sunday” Committee on the Plaza after Mass today.

See you next Sunday…invite family and friends to join you…Together we celebrate the most important Feast of the Christian Calendar…The Resurrection of Jesus!

From Death, there comes new life, new hope, and new beginnings!

 

Chúa Nhật không viện cớ

Để giúp mọi người đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới, giáo xứ St. Thomas More sẽ dành Chúa nhật Phục Sinh là “Chúa Nhật không viện cớ.”

Sẽ có những chiếc giường nhỏ được đặt phía cuối nhà thờ cho những ai nói, “Chúa Nhật là ngày duy nhất mà tôi có thể ngủ dậy trễ.”

Sẽ có một khu vực đặc biệt có ghế nằm và ghế tựa cho những ai nghĩ ghế trong nhà thờ quá cứng và ngồi không thoải mái.

Sẽ có thuốc nhỏ mắt cho những đôi mắt mệt mỏi của những ai thức khuya coi các chương trình TV tối thứ bảy.

Chúng ta sẽ có mũ sắt cho những ai nói, “nếu tôi đến nhà thờ thì mái nhà sẽ sụp.”

Mền sẽ được trang bị cho những ai nghĩ máy lạnh vặn quá thấp.

Quạt sẽ được cung cấp cho những ai nói trong nhà thờ quá nóng và ngột ngạt.

Phiếu điểm sẽ được phân phát cho ai muốn đếm xem có bao nhiêu bọn đạo đức giả hiện diện trong nhà thờ.

Họ hàng và bạn bè sẽ đi lễ thế cho những ai không đi được và vì bận nấu cơm tối.

Ban Tiếp Tân sẽ phân phát các nút “Dẹp vụ xin tiền” cho những ai chán ngán vì cứ bị xin tiền.

 

Một khu vực trong nhà thờ sẽ được dùng cho cây cỏ để cho những ai thích tìm kiếm Chúa trong thiên nhiên.

Bác sĩ và y tá sẽ có mặt cho những ai có ý định sẽ bệnh vào ngày Chúa nhật.

Cung Thánh sẽ được trang trí với hoa trạng nguyên và hoa huệ Phục Sinh cho những ai chưa bao giờ thấy nhà thờ thiếu những hoa này.

Chúng ta sẽ cung cấp máy trợ thính cho những ai không nghe được cha giảng và bông gòn cho những ai nghe được.

Nếu quý ÔBACE có thêm những gợi ý gì, xin liên lạc với người đại diện của ban “Chúa Nhật không viện cớ” ngay bên khuôn viên nhà thờ sau Thánh Lễ hôm nay.

Hẹn gặp quý ÔBACE vào Chúa Nhật tới…xin ÔBACE mời gia đình và bạn bè đến tham dự…Chúng ta sẽ cùng nhau mừng lễ quan trọng nhất trong niên lịch Kitô giáo…sự Phục Sinh của Đức Giêsu!

Từ sự chết, sự sống mới, hy vọng mới, và những bắt đầu mới sẽ đến!