Pastor’s Note for April 23


Pastor’s Note

St. Thomas More / Colombia Sin Fronteras
Annual Sponsorship Fair

April 29-30, Colombia Sin Fronteras (Colombia without Borders) Literacy School will host a Sponsorship Fair fundraiser at St. Thomas More to seek sponsors for the annual cost of a child’s participation in the after-school and preschool programs provided each day for about 300 children in a small, very poor village outside of Santa Marta, Colombia. In existence for over ten years, Colombia Sin Fronteras is essentially a community center that offers programming for toddlers to teenagers to augment school and promote literacy and academic success in a quest to break the cycle of poverty. It is a positive, nurturing environment that also fosters character and confidence building. The program, which includes a meal each day and tutoring, also offers programs like music, cultural dance, and soccer. Most importantly, it is a place where the kids feel loved and a sense of hope and stability.

Colombia Sin Fronteras Literacy School is a US-based nonprofit organization started by Brigitte Ponce, a local Catholic Parishioner with a woman onsite in Santa Marta who runs the center and all of the programming. Most of these children and their families were forced to flee from their homes to Santa Marta because of the civil war that took place in Colombia. Most have never recovered.

Your one-year sponsorship for a student costs $200 and will make a major difference in their lives. To make a donation, please use the envelope that will be attached to the bulletin next weekend or visit https://stmoside.org, Donate, All Giving Opportunities, Extra Contributions with description Colombia Sin Fronteras or visit with us after Mass on April 29-30 and sponsor your Child from the many pictures we will have.

For more information, visit https://www.smpoway.org/colombia-sin-fronteras

Lá thư Cha Chánh Xứ

St. Thomas More / Colombia Sin Fronteras
ội Chợ Tài Trợ Thường Niên

Ngày 29-30 tháng 4, Trường Colombia Sin Fronteras (Colombia không Biên Giới) Literacy sẽ tổ chức Hội Chợ Tài Trợ tại GX St. Thomas More để tìm kiếm các nhà tài trợ cho chi phí hàng năm cho trẻ em tham dự chương trình sau giờ học và chương trình mầm non cung cấp mỗi ngày cho khoảng 300 trẻ em ở một ngôi làng nhỏ nghèo nàn ngoại ô của Santa Marta, Colombia. Có mặt hơn mười năm nay, Colombia Sin Fronteras cơ bản là một trung tâm cộng đồng cung cấp chương trình dành cho trẻ từ mới biết đi đến thanh thiếu niên để nâng cao trình độ học vấn và thúc đẩy khả năng đọc và viết cũng như thành công trong học tập trong nỗ lực xóa đi vòng luẩn quẩn nghèo khó. Đó là một môi trường giáo dục tích cực nó cổ vũ cá tính và xây dựng lòng tự tin. Chương trình bao gồm mỗi ngày một bữa ăn và dạy kèm, nó còn có các chương trình khác như âm nhạc, khiêu vũ văn hóa và bóng đá. Quan trọng hơn cả, nó là nơi mà bọn trẻ cảm nhận được lòng yêu thương, có cảm quan hy vọng và sự ổn định.

Trường Colombia Sin Fronteras Literacy là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ được thành lập bởi Brigitte Ponce, một giáo dân Công Giáo địa phương, cùng với một phụ nữ ở tại Santa Marta, người điều hành trung tâm và toàn bộ các chương trình. Hầu hết những đứa trẻ này và gia đình của các cháu phải chạy trốn khỏi quê nhà để đến Santa Marta vì cuộc nội chiến diễn ra ở Colombia. Hầu hết chưa bao giờ được hồi phục.

Tài trợ một năm cho một sinh học sinh tốn 200 đô la và nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn lao tương lai của các cháu. Chi tiết đóng góp có thể tìm thấy tại https://stmoside.org, Donate, All Giving Opportunities, Extra Contributions with description Colombia Sin Fronteras hoặc gặp chúng tôi sau Thánh Lễ để tài trợ các em qua những bức ảnh mà chúng tôi có.

Muốn biết thêm chi tiết, xin truy cập tại https://www.smpoway.org/colombia-sin-fronteras