Pastor’s Note for April 30


Pastor’s Note

As pastor of St Thomas More, I want to enthusiastically thank every single person who was in any way involved in Holy Week, Triduum, and Easter. We celebrated glorious liturgies and participated well in the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. None of this could be possible without an immense amount of work from many different people. I refrain from naming any, for fear that I will forget someone. But please know that if you were involved in any way with what we celebrated, whether you physically present at the liturgy or not, the entire Parish is grateful beyond words. Because of the loving labor of many, we all were able to participate richly. Thank you and may you enjoy the blessings of the Risen Lord.

Fr. Brent

Lá thư Cha Chánh Xứ

Với tư cách là chánh xứ của giáo xứ St Thomas More, tôi chân thành cảm ơn mỗi người đã bằng mọi cách tham gia vào Tuần Thánh, Tam Nhật Thánh và Lễ Phục Sinh. Chúng ta đã cử hành các nghi thức phụng vụ thật trang trọng và đã tham gia tích cực vào đời sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Không một việc gì trong số này có thể thực hiện được nếu không có sự đóng góp công sức lớn lao của nhiều người khác nhau. Tôi không dám liệt kê tên một ai vì sợ rằng mình sẽ quên một số người khác. Nhưng xin biết cho rằng nếu anh chị em đã tham dự vào bất cứ việc gì liên quan đến những gì chúng ta đã cử hành, cho dù anh chị em có mặt trong buổi lễ hay không, thì toàn thể giáo xứ cũng xin hết lời cám ơn quý vị. Nhờ những hành động yêu thương của mọi người, tất cả chúng ta đều có thể tham dự một cách trọn vẹn. Xin cảm ơn và chúc anh chị em được hưởng muôn ơn lành của Chúa Phục Sinh.

Cha Brent