Pastor’s Note for July 30


Pastor’s Note

Message from the Pastor

Dear Parishioners of St. Thomas More,

I have now recovered from COVID and buried my father. Your loving support and prayers have buoyed me throughout all the tumult. God is God, and God’s people are good! Thank you for the unstinting kindness that you have shown me and my family.

After being away, I am eager to return to you, my loving flock. However, first, I am going away for my annual retreat. If you have been praying for me, now I beg you to pray twice as hard. The time away will be an intensive spiritual experience: prayer, confession, review of the past year, and earnestly asking the Lord for direction for the future. Of course, there will be some personal grieving, because that is not done yet. But praying and listening to the Spirit will be the focus.

And so, once more, please pray for me. I will return at the Solemnity of the Assumption.

With blessings and gratitude,

Fr. Brent

Thông điệp từ Cha Chánh Xứ

Cùng quý giáo hữu của giáo xứ St. Thomas More quý mến,

Hiện nay tôi đã khỏi bệnh COVID và đã hoàn tất việc chôn cất thân phụ của tôi. Sự nâng đỡ đầy yêu thương và lời cầu nguyện của quý vị đã vực tôi qua khỏi cơn xúc động bối rối vừa qua. Thiên Chúa là Thiên Chúa và dân của Người là tốt lành! Cám ơn về lòng tốt vô bờ bến mà quý ông bà và anh chị em đã dành cho tôi và gia đình.

Sau thời gian vắng mặt, tôi thật háo hức để gặp lại quý ông bà và anh chị em, đoàn chiên yêu dấu của tôi. Tuy nhiên, trước hết, tôi phải đi dự buổi tĩnh tâm hằng năm của mình. Nếu quý ông bà và anh chị em đã cầu nguyện cho tôi thì bây giờ tôi xin quý vị hãy cầu nguyện gấp đôi hơn nữa. Quãng thời gian xa cách này sẽ là một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc: cầu nguyện, xưng tội, kiểm điểm lại năm vừa qua và tha thiết xin Chúa chỉ lối cho tương lai. Tất nhiên, vẫn còn những đau buồn cá nhân bởi vì nó vẫn chưa hết. Nhưng cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần là trọng tâm chính.

Và như vậy, một lần nữa, xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ trở lại vào Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Với lời chúc lành và lòng biết ơn,

Cha Brent