Quotable Quotes about Fathers


Quotable Quotes about Fathers

This weekend we celebrate the National Holiday of Father’s Day. In honor of this day, I share with you a variety of quotes about Fathers. Some are serious and sincere, some are in jest, and some are painfully true. All are meant to call attention to Fatherhood, its importance, and to encourage all men to be faithful to their responsibilities to be good husbands and fathers.

Charles Wadsworth (1814-1882): “By the time a man realizes that maybe his father was right, he usually has a son who thinks he’s wrong.”

Mark Twain (1835-1910): “When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.”

Robert Frost (1874-1963): “The father is always a republican toward his son, and his mother’s always a democrat.”

Peter De Vries (1910-1993): “My father hated radio and he could not wait for television to be invented so that he could hate that too.”

Robert Orben (1927- ): “Life was a lot simpler when what we honored was father and mother rather than all major credit cards.”

Spike Milligan (1918-2002): “My father had a profound influence on me, he was a lunatic.”

Sigmund Freud (1856-1939): “I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father’s protection.”

Charles Lamb (1775-1834): “I am determined that my children shall be brought up in their father’s religion, if they can find out what it is.”

Rev. Theodore Hesburgh (1917- ): “The most important thing that a father can do for his children is to love their mother.”

Clarence B. Kelland (1881-1964): “My father didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.”

In prayer, we remember all our Fathers, living and deceased. Happy Father’s Day!

 

Những Trích Dẫn Về Người Cha

Cuối tuần này chúng ta mừng Ngày Hiền Phụ. Để vinh danh ngày này, tôi xin chia sẻ với anh chị em vài trích dẫn về các người Cha. Một số thì nghiêm túc và chân thành, một số thì đùa cợt, và một số khác là sự thật đau lòng. Tất cả đều nhằm kêu gọi sự quan tâm đến vai trò người cha, tầm quan trọng của nó, và khuyến khích tất cả đàn ông hãy trung thành với trách nhiệm của mình làm những người chồng và người cha tốt.

Charles Wadsworth (1814-1882): “Đến lúc người đàn ông nhận thấy cha mình đúng, ông ta thường có người con trai nghĩ ông là sai.”

Mark Twain (1835-1910): “Khi tôi còn là một cậu bé 14 tuổi, cha tôi không hề biết tôi thật khó chịu phải chịu đựng một ông lão bên cạnh. Nhưng khi tôi được 21 tuổi, tôi thật ngạc nhiên về bao nhiêu là điều ông lão đã học được trong bảy năm.”

Robert Frost (1874-1963): “Người Cha luôn là một đảng viên Cộng Hoà đối với con trai, và người Mẹ luôn là một đảng viên Dân Chủ.”

Peter De Vries (1910-1993): “Cha tôi ghét ra-đi-ô và ông nóng ruột mong đợi Ti-Vi được sáng chế để ông cũng ghét luôn.”

Robert Orben (1927- ): “Cuộc sống đơn giản đi rất nhiều khi điều mà chúng ta vinh danh là cha và mẹ chứ không phải là các thẻ tín dụng.”

Spike Milligan (1918-2002): “Cha tôi đã có một ảnh hưởng sâu đậm đến tôi, ông là người mất trí.”

Sigmund Freud (1856-1939): “Tôi không thể nghĩ ra được nhu cầu nào lúc tuổi thơ cần thiết cho bằng cần sự bảo vệ của người cha.”

Charles Lamb (1775-1834): “Tôi xác định rằng các con tôi sẽ được nuôi lớn trong tôn giáo của cha chúng, nếu chúng nó có thể tìm ra được tôn giáo đó là gì.”

Rev. Theodore Hesburgh (1917- ): “Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho các con của mình là yêu thương mẹ chúng.”

Clarence B. Kelland (1881-1964): “Cha tôi đã không chỉ bảo tôi sống cách thế nào; ông đã sống và để tôi nhìn cách ông sống.”

Chúng ta hãy nhớ đến tất cả những người Cha của chúng ta, còn sống hay đã qua đời, trong kinh nguyện của mình. Mừng Ngày Hiền Phụ!