Summer–A Time of Recreation and Re-creation


Summer – A Time of Recreation and Re-creation

There were times when I could not afford to sacrifice the bloom of the present moment to any work, whether of head or hands. Sometimes, in a summer morning, having taken my accustomed bath, I sat in my sunny doorway from sunrise till noon, rapt in a reverie, amidst the pines and hickories and sumachs, in undisturbed solitude and stillness, while the birds sang around. I grew in those seasons like corn in the night, and they were far better than any work of the hands would have been. They were not time subtracted from my life, but so much over and above my usual allowance.

—Henry David Thoreau

It is summer…Change the normal routine…Let July and August be different…

“Waste” time… “Waste” time alone… “Waste” time with family and friends… Recreate lavishly…

Be “re-created”…

 

Mùa Hè – Thời gian để Tiêu Khiển và Tái Tạo

Có những lúc tôi không thể hy sinh những thời điểm hiện tại cho bất cứ việc gì, dù việc trí óc hay chân tay. Đôi khi, vào một buổi sáng hè, khi đã tắm xong, dưới ô cửa ngập nắng tôi ngồi từ lúc hừng đông cho đến trưa, đắm mình trong mộng mơ, giữa những hàng thông , những bụi mại châu, và những cây muối, tĩnh mịch và không bị ai quấy rầy, với những chú chim hót quanh mình. Tôi lớn lên trong những khung cảnh ấy như ngô trong đêm, và chúng tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ công việc tay chân nào có thể có. Đấy không phải thời giờ tôi mất đi trong đời tôi nhưng nhiều hơn và trên thời giờ tôi thường dành ra.

—Henry David Thoreau

Mùa hè rồi… Hãy thay đổi thói quen mỗi ngày… Hãy làm tháng Bảy và tháng Tám khác hơn đi…

“Hãy lãng phí” thời gian… “Hay lãng phí” thời gian một mình… “Hãy lãng phí” thời gian với gia đình và bạn hữu…Hãy tiêu khiển thoải mái…

Phải “tái tạo”…