Thank You, STM Parish Staff | Cám Ơn Nhân Viên Giáo Xứ St. Thomas More


Thank You, STM Parish Staff

During this past Christmas Season, my mind often turned to those for whom we are thankful. My mind most often turned to our Parish Staff realizing how incredibly grateful I am for them.

We are blessed to have these exceptionally hard-working members of our Church Family tirelessly serve us. They go above and beyond what is required of them in every area.

I am especially aware of what a gift they are in light of the COVID-19 Pandemic this past year, and how they have marched forward united as one with me as we moved through these difficult and challenging days.

Because of their efforts, I am asking that you, our Parish Family Members, take some time to offer “thanks” for our Staff.

Let us make February “Staff Recognition” month! A card with a monetary gift or just a note of gratitude and recognition would mean much to the Staff.

All cards and monetary gifts will be equitably shared among all the Staff. Just drop a card off or mail a card to the Parish Office or place it in the Offertory Collection (or use the envelope attached to the bulletin this weekend) any time during the month of February.

Let’s not miss the opportunity to encourage our Staff with a tangible card/gift to let them know that they are appreciated and loved.

At our March Staff Meeting, all cards and gifts will be given to all the Staff with the monetary gifts equally shared.

Know that all that you will do is greatly appreciated!

Sincerely in Christ,

Fr. Mike,
Pastor

 

 

Cám Ơn Nhân Viên Giáo Xứ
St. Thomas More

Trong mùa Giáng Sinh vừa qua, tâm trí tôi thường nghĩ đến những người chúng ta mang ơn. Trí tôi nghĩ ngay đến Nhân Viên Giáo Xứ khi nhận ra rằng tôi vô cùng biết ơn họ.

Chúng ta thật may mắn có được những thành viên trong Gia Đình Giáo Xứ làm việc siêng năng phục vụ chúng ta không biết mệt. Họ làm việc vượt quá mức yêu cầu trong mọi lãnh vực.

Tôi đặc biệt nhận ra họ là một tặng phẩm trong cơn Đại Dịch COVID-19 năm vừa qua, và trong cách họ đã hiệp nhất tiến bước với tôi như một khi chúng ta vượt qua những ngày khó khăn và thử thách này.

Vì những nỗ lực của họ, tôi xin anh chị em, những Thành Viên Gia Đình Giáo xứ, hãy dành chút thời gian để “cảm ơn” những Nhân Viên của chúng ta.

Chúng ta hãy dành tháng Hai là tháng “Vinh Danh Nhân Viên”! Một tấm thiệp tặng tiền hay chỉ một tấm thiệp với lời cám ơn sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với các Nhân Viên.

Tất cả thiệp hay các món quà có tiền sẽ được chia đều cho các Nhân Viên. Chỉ cần mang thiệp đến hay gửi bưu điện đến văn phòng giáo xứ hoặc bỏ vào giỏ tiền dâng lễ bất cứ lúc nào trong tháng Hai.

Chúng ta đừng để lỡ cơ hội khuyến khích các Nhân Viên của chúng ta bằng một tấm thiệp hay món quà cụ thể để cho họ biết họ được cảm kích và yêu mến.

Trong buổi họp nhân viên vào tháng Ba, tất cả các thiệp và quà sẽ được phân phối cho tất cả các nhân viên với tiền được phân chia đồng đều.

Xin hãy biết rằng mọi việc anh chị em làm rất được cảm kích!

Trân trọng kính chào trong Đức Kitô,

Linh Mục Mike,
Chánh Xứ.