Thank You, STM Parish Staff


Thank You, STM Parish Staff

During this past Christmas Season, my mind often turned to those for whom we are thankful. My mind most often turned to our Parish Staff realizing how incredibly grateful I am for them.

We are blessed to have these exceptionally hard-working members of our Church Family tirelessly serve us. They go above and beyond what is required of them in every area.

I am especially aware of what a gift they are in light of our recent financial difficulties, and how they have marched forward united as one with me as we moved into the future.

As we are still in the “glow” of the Christmas Season, I am asking that you, our Parish Family Members, take some time to offer “thanks” for our Staff.

Let us make January “Staff Recognition Month!” A card with a monetary gift or just a note of gratitude and recognition would mean much to the Staff.

All cards and monetary gifts will be equitably shared among all the Staff. Just drop a card off or mail a card to the Parish Office or place it in the Offertory Collection any time during the month of January.

Let’s not miss the opportunity to encourage our Staff with a tangible card/gift to let them know that they appreciated and loved.

At our February Staff Meeting, all cards and gifts will be given to all the Staff with the monetary gifts equitably shared.

Know that all that you will do is greatly appreciated!

Sincerely in Christ,
Fr. Mike, Pastor

 

 

Cám Ơn Nhân Viên Giáo Xứ
St. Thomas More

Trong mùa Giáng Sinh vừa qua, tôi thường nghĩ đến những người chúng ta cần cám ơn. Trí tôi nghĩ ngay đến Nhân viên của Giáo Xứ khi nhận ra rằng tôi cần tạ ơn họ.

Chúng ta thật may mắn có được những thành viên trong Gia Đình Giáo Xứ làm việc siêng năng phục vụ chúng ta không biết mệt. Họ làm việc vượt quá mức yêu cầu trong mọi lãnh vực.

Tôi đặc biệt nhận thấy rằng họ quả là một món quà trong thời gian khó khăn tài chánh vừa qua, và trong cách họ hiệp nhất với tôi để chúng ta cùng tiến tới tương lai.

Khi chúng ta vẫn đang còn trong không khí từng bừng của mùa Giáng Sinh, tôi xin quý ÔBACE, những Thành Viên của Gia Đình Giáo Xứ, dành chút thời gian, cám ơn những nhân viên giáo xứ của chúng ta.

Chúng ta hãy chọn tháng Giêng là tháng “Công Nhận Nhân Viên”! Một tấm thiệp tặng tiền hay một tấm thiệp với lời cám ơn sẽ có nhiều ý nghĩa đối với các nhân viên.

Tất cả các tấm thiệp hay các món quà có tiền sẽ được chia đều cho các nhân viên. ÔBACE chỉ cần mang đến hay gửi bưu điện đến văn phòng giáo xứ hoặc bỏ vào giỏ tiền dâng lễ bất cứ lúc nào trong tháng Giêng.

Chúng ta đừng để lỡ cơ hội khuyến khích các Nhân Viên của chúng ta bằng một tấm thiệp hay món quà cụ thể để cho họ biết họ được cảm kích và yêu mến.

Trong buổi họp nhân viên vào tháng Hai, tất cả các thiệp và quà sẽ được phân phối cho tất cả các nhân viên với tiền được chia đều.

Xin hãy biết cho rằng tất cả việc quý ÔBACE làm sẽ được cảm kích lớn lao!

Trân trọng kính chào trong Đức Kitô,
Linh Mục Mike, Chánh Xứ.