Thank you! Thank you! Thank you! | Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn tất cả quý ông bà và anh chị em!


Thank You! Thank You! Thank You!

“70 is sweet!”

This has been my response to the many greetings received at the time of my recent birthday.

I am so happy to be alive and to be able to celebrate this pilgrimage of faith.

Aging is bittersweet! It is such a gift to see life at 21 and to see life at 70. In a sense, it is the same world, but with experience and age, the world looks so different.

Over the years, a confidence builds about oneself, about one’s talents and virtues, and, yes, one’s failings and vices.

Aging provides an opportunity to become friends with life, and to prepare oneself for the journey ahead to return home into the loving embrace of our God.

At the beginning of this new decade, I rededicate myself to God, to Jesus, and the gathering of his disciples that we call “Church.”

“Thank You” to everyone for the many birthday greetings and gifts!

A very special “Thank You” to the group of people who helped raise the money so that a small greenhouse will be attached to the rectory. I plan to raise orchids!

The gift also included patio furniture for the rectory as well.

Two wonderful additions for the Parish rectory.

Finally, for all that has been “Thank You!” For all that will be “Yes!”

 

Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn tất cả quý ông bà và anh chị em!

“Tuổi 70 thật là ngọt ngào!”

Đây là cảm nhận của tôi về những lời chúc của quý ông bà và anh chị em trong ngày Sinh Nhật năm nay của tôi.

Tôi rất hạnh phúc khi vẫn sống và khi vẫn còn có thể kỷ niệm hành trình đức tin của mình.

Già đi thì buồn vui lẫn lộn! Nó là một món quà để vừa được thấy cuộc đời ở tuổi 21 và vừa được thấy cuộc đời ở tuổi 70. Trong một ý nghĩa nào đó, cũng là một thế giới, nhưng với kinh nghiệm và tuổi tác, thế giới lại được nhìn khác đi.

Qua năm tháng, mỗi người càng tự tin về bản thân, về tài năng và đức hạnh của mình, và, đúng, về cả những thiếu xót và những thói hư tật xấu của mình nữa.

Già đi cũng cho cơ hội để dễ dung hòa thân thiện hơn với cuộc sống, và để chuẩn bị trở về nhà trong vòng tay ôm ấp yêu thương của Thiên Chúa.

Vào đầu thập niên này, tôi lại hiến mình cho Thiên Chúa, cho Đức Giê-su, và sự tập hợp các môn đệ của Ngài mà chúng ta gọi là “Giáo Hội”.

Xin gửi lời “Cám ơn” đến quý vị về những lời chúc mừng sinh nhật và những quà tặng!

Xin gửi lời “Cám ơn” đặc biệt đến một số quý vị đã quyên góp tiền để xây một nhà kính nhỏ trồng cây sát nhà xứ. Tôi dự định sẽ trồng lan trong ấy!

Món quà này cũng bao gồm những bàn ghế dùng ngoài sân cho nhà xứ nữa.

Hai món quà trên thật là tuyệt vời đối với nhà xứ.

Sau cùng, xin “Cám ơn” những gì đã nhận và xin “Vâng” với những gì sẽ đến.