What Does It Mean to Be “Pro-life”? | Là “Phò Sinh” có nghĩa gì?


What Does It Mean to Be “Pro-life”?

A number of years ago the late Joseph Cardinal Bernardin, Archbishop of Chicago, coined the phrase, “The Seamless Garment”. It was a reference to the moment right after the death of Jesus on the cross when the soldiers decided to divide the garments of Jesus. They realized His tunic was seamless and rather than try to tear it apart, they cast lots for the entire garment: “When the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into four shares, a share for each soldier. They also took his tunic, but the tunic was seamless, woven in one piece from the top down. So they said to one another, ‘Let’s not tear it, but cast lots for it to see whose it will be,’ in order that the passage of scripture might be fulfilled (that says): ‘They divided my garments among them and for my vesture they cast lots.’ This is what the soldiers did” (John 19: 23-25).

Cardinal Bernardin used the concept of the seamless garment to talk about “Pro-life” issues. His point was that if we are to be pro-life, we must be seamlessly pro-life on all the issues, not just abortion. If we care about life in the womb, we must also care about life outside the womb.

I share with you quotes from Pope Francis from his Exhortation, “Gaudete et Exsultate,” “Rejoice and Be Glad,” in which he approaches these issues with the concept of the “Seamless Garment.” This Exhortation was signed by Pope Francis on March 19, 2018.

Pope Francis: Helping Poor and Migrants Is ‘Equally Sacred’ as Fighting Abortion

“Our defense of the innocent unborn, for example, needs to be clear, firm and passionate…equally sacred, however, are the lives of the poor, those already born, the destitute, the abandoned and the underprivileged, the vulnerable infirm and elderly exposed to covert euthanasia, the victims of human trafficking, new forms of slavery, and every form of rejection…

We cannot uphold an ideal of holiness that would ignore injustice in a world where some revel, spend with abandon and live only for the latest consumer goods, even as others look on from afar, living their entire lives in abject poverty…”

He added that he’s often heard Catholics talk about the plight of migrants as a “lesser issue,” compared to certain “bioethical” concerns. In what looked like an admonishment of anti-refugee sentiment among Christians in Europe and the U.S., Francis condemned the idea that defending migrants should be a secondary concern.

“That a politician looking for votes might say such a thing is understandable, but not for a Christian, for whom the only proper attitude is to stand in the shoes of those brothers and sisters of ours who risk their lives to offer a future to their children…

Can we not realize that this is exactly what Jesus demands of us, when he tells us that in welcoming the stranger we welcome him?” (Matthew 25:35)…

Francis criticized those who focus only on doctrine without demonstrating mercy and compassion.

“Not infrequently, contrary to the promptings of the Spirit, the life of the Church can become a museum piece or the possession of a select few. This can occur when some groups of Christians give excessive importance to certain rules, customs or ways of acting. The Gospel then tends to be reduced and constricted, deprived of its simplicity, allure and savor.

Là “Phò Sinh” có nghĩa gì?

Cách đây vài năm, cố Hồng y Joseph Bernardin, Tổng Giám mục Giáo Phận Chicago, đã đặt ra cụm từ, “Trang Phục Dệt Liền Một Mảnh”. Nó ám chỉ đến thời điểm ngay sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá khi những người lính quyết định chia sẻ trang phục của Chúa Giêsu. Họ nhận ra chiếc áo dài của Ngài không một đường may và thay vì cố gắng xé nó ra, họ bắt thăm xem ai được trọn bộ quần áo: “Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm” (Ga 19: 23-25).Đức Hồng Y Bernardin đã sử dụng khái niệm về trang phục dệt liền một mảnh để nói về các vấn đề “Phò Sinh.” Quan điểm của ngài là nếu chúng ta là Phò Sinh, chúng ta phải là Phò Sinh một cách liền mạch trong mọi vấn đề, không chỉ là phá thai thôi. Nếu chúng ta quan tâm đến cuộc sống trong bụng mẹ, chúng ta cũng phải quan tâm đến cuộc sống bên ngoài bụng mẹ.

Tôi chia sẻ với anh chị em những trích dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn của Ngài, “Gaudete et Exsultate,” “Hãy Vui Mừng và Hoan Hỉ”, trong đó ngài tiếp cận những vấn đề này với khái niệm “Trang Phục Dệt Liền Một Mảnh”. Tông Huấn này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ký vào ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Việc Giúp Đỡ Người Nghèo và Người Di Cư ‘Ngang Bằng Một Cách Thiêng Liêng’ như Việc Chống Phá Thai

“Thí dụ, sự bảo vệ của chúng ta đối với những đứa trẻ vô tội chưa sinh, cần phải rõ ràng, chắc chắn và đầy nhiệt huyết… tuy nhiên, cũng thiêng liêng không kém, đó là cuộc sống của những người nghèo, những người đã được sinh ra, những người nghèo túng, những người bị bỏ rơi và kém may mắn, những người dễ ốm yếu và những người già tiếp cận sự trợ tử kín đáo, những nạn nhân của nạn buôn người, các hình thức nô lệ mới và mọi hình thức loại bỏ…Chúng ta không thể đề cao một lý tưởng thánh thiện nó lờ đi sự bất công trong một thế giới mà một số người miệt mài liên hoan, tiêu xài hoang phí và chỉ sống với những hàng tiêu dùng mới nhất, mà ngay những người khác chỉ nhìn từ xa, sống cả đời họ trong nghèo đói thấp hèn… “Ngài thêm rằng Ngài thường nghe những người Công Giáo nói về cảnh ngộ của những di dân là một “chuyện nhỏ”, so với những mối quan tâm “đạo đức sinh học”. Trong cái điều xem ra giống như là một lời khiển trách về tính chống người tị nạn của những Kitô hữu ở Âu Châu và ở Hoa Kỳ, Đức Phanxicô lên án tư tưởng cho rằng việc bảo vệ các di dân chỉ là mối quan tâm thứ yếu.

“Có thể hiểu được việc một chính trị gia đang kiếm phiếu bầu nói một điều như thế, nhưng không thể với một người Kitô hữu, người mà thái độ thích hợp nhất là đứng vào vị trí của những anh chị em của chúng mình, những người đã liều mạng sống mình cho tương lai con cái của họ …

Chúng ta không thể không nhận thấy rằng đây chính là những gì Chúa Giêsu đòi hỏi ở chúng ta, khi Người nói với chúng ta rằng khi đón tiếp người khách lạ, chúng ta đón tiếp Người? “ (Mt 25:35)…

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ trích những người chỉ chú tâm vào học thuyết mà không thể hiện lòng nhân từ và trắc ẩn.

“Trái ngược với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, không phải là hiếm, đời sống của Giáo Hội có thể trở thành một tác phẩm bảo tàng hay là vật sở hữu của một số ít người được lựa chọn. Điều này có thể xảy ra khi vài nhóm người Kitô hữu coi trọng quá mức các quy tắc, phong tục hoặc cách hành xử. Tin Mừng do đó có chiều hướng bị giảm bớt và bị hạn chế, bị tước đi tính đơn giản, sức quyến rũ và hương vị của nó.